نام زیرگروه: الکترود فیلارک
الکترود
الکترود فیلارک استیل 316