نام زیرگروه: الکترود هیوندای
الکترود
الکترود هیوندای استیل 316