نام زیرگروه: فابریک
لوله با ضخامت 1.5
فابریک استیل 304