نام زیرگروه: فیلتر صافی خطی 90
B&G - 423
فیلتر صافی خطی 90 استیل 316
شیر صافی
فیلتر صافی خطی 90 استیل 304