نام زیرگروه: فیلتر صافی خطی درجه ای
B&G - 421
فیلتر صافی خطی درجه ای استیل 304