نام زیرگروه: شیر یکطرفه
شیر یک طرفه
شیر یکطرفه استیل 316
شیر یک طرفه
شیر یکطرفه استیل 304