نام زیرگروه: شیر کشویی دنده ای
شیر گازی سه تیکه
شیر کشویی دنده ای استیل 316
شیر گازی سه تیکه
شیر کشویی دنده ای استیل 304
شیر گازی سه تیکه
شیر کشویی دنده ای استیل 316
شیر گازی سه تیکه
شیر کشویی دنده ای استیل 304