نام زیرگروه: فلنچ دار304
شیر کشویی فلنچ دار
فلنچ دار304 استیل 304
شیر توپی فلنچ دار
فلنچ دار304 استیل 304
شیر یک طرفه
فلنچ دار304 استیل 304
شیر یک طرفه
فلنچ دار304 استیل 304
شیر سوپاپی
فلنچ دار304 استیل 304
شیر سوزنی
فلنچ دار304 استیل 304