ورق 2×1

کد محصول
جنس بدنه
استیل 316
نام خانواده
ورق
توضیحات محصول
ورق مات 2×1 استیل 316

مات استیل 316

سایز قیمت وضعیت سفارش
1 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید
1.25 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید
2 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید
3 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید
4 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید
5 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید
6 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید
8 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید
10 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید
12 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید
15 mill 0 تومان ناموجود تماس بگیرید